Ing. Jaroslav Pavlík

 

Znalecká činnost

 1. znalecké posudky o příčinách silničních nehod,

  • zjišťování rychlosti vozidel (před nehodou, nárazová apod.)
  • zjišťování místa a času reakce účastníků dopravní nehody
  • zjištění technicky přiměřené rychlosti jízdy
  • zjištění možnosti odvrácení střetu
  • zjištění technické závady na vozidle
 2. znalecké posudky o cenách motorových vozidel, strojů a zařízení

  • stanovení ceny vozidel, strojů a zařízení

   • pro nepeněžité vklady do podnikání,
   • při dědickém řízení,
   • při prodeji, nákupu
   • pro podnikatelské účely např. vyřazení z účetní evidence,
   • při majetkovém vyrovnání
 3. znalecké posudky o technickém stavu motorových vozidel, strojů a zařízení, autoopravárenství
 4. znalecké posudky o oprávněnosti pojistného plnění při pojistné události z provozu motorových vozidel