Ing. Jaroslav Pavlík

 

Znalecká činnost

  1. znalecké posudky o příčinách silničních nehod,

    • zjišťování rychlosti vozidel (před nehodou, nárazová apod.)
    • zjišťování místa a času reakce účastníků dopravní nehody
    • zjištění technicky přiměřené rychlosti jízdy
    • zjištění možnosti odvrácení střetu
    • zjištění technické závady na vozidle
  2. znalecké posudky o cenách motorových vozidel, strojů a zařízení

    • stanovení ceny vozidel, strojů a zařízení

      • pro nepeněžité vklady do podnikání,
      • při dědickém řízení,
      • při prodeji, nákupu
      • pro podnikatelské účely např. vyřazení z účetní evidence,
      • při majetkovém vyrovnání
  3. znalecké posudky o technickém stavu motorových vozidel, strojů a zařízení, autoopravárenství
  4. znalecké posudky o oprávněnosti pojistného plnění při pojistné události z provozu motorových vozidel